ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 อัพเดท dby ota update

ความถี่ OTA dBy อัพเดท ล่าสุด 

 

ตารางความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม Dby ใช้ได้หลายรุ่น

ยี่ห้อเครื่องรับรุ่นความถี่แนวรับsymbol ratePID
dby 809 V1S และอีกทุกรุ่น 3920 H 30000 273

ที่มา : http://www.leotech.co.th

Comments powered by CComment