ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

top bar

แถบที่ 1 (Digit)
แถบที่ 2nd (Digit)
แถบที่ 3 (Multiplier)
แถบที่ 4 (Tolerance)

โอห์ม
 
โอห์ม
โอห์ม

แถบที่ 1st (Digit)
แถบที่ 2nd (Digit)
แถบที่ 3rd (Digit)
แถบที่ 4 (Multiplier)
แถบที่ 5 (Tolerance)

โอห์ม
 
โอห์ม
โอห์ม

แถบที่ 1st (Digit)
แถบที่ 2nd (Digit)
แถบที่ 3rd (Digit)
แถบที่ 4 (Multiplier)
แถบที่ 5 (Tolerance)
แถบที่ 6 (Tempco)

ohms
 
ohms
ohms
ppm/°C

Comments powered by CComment