ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

idiasat อัพเดท ota

 อัพเดทความถี่ OTA กล่องรับดาวเทียม IDEA SAT ล่าสุด   

รวมตารางความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม IDEA Sat ทั้งรบบ HD และ SD หลายรุ่นที่ยังใช้ได้ในปัจจุบัน 

Idea Sat C-Band

ระบบเครื่องรับรุ่นความถี่แนวรับsymbol ratePID
 HD TOPTEN H1 3880 H 30000 800
 HD TOPTEN H3 3880 H 30000 800
 HD TOPTEN H3 PLUS  3880  H 30000 800
 HD  HD TOPTEN H5 3880 H 30000 800
 HD  TOPTEN H5 PLUS 3880 H 30000 800
 HD TOPTEN H21 RF 3880 H 30000 880
 HD OPTEN H21 RF PLUS  3880 H 30000 880
 HD  EGO B2H 3880 H 30000 800
 HD  EGO B4HD 3880 H 30000 801
 HD SMA880 HD(TWIN) 3880  H 30000 880
 HD  WATCHDOG MATV 3880 H 30000 1110
 SD  TOPTEN B5 8M 3880 H 30000 808
 SD  EGO B4K 3880 H 30000 808
 SD  SMA 880PLUS 3880 H 30000 880
 SD  WATCH DOG MATV 3880 H 30000 1110

 

 Idea Sat Ku Band

ระบบเครื่องรับรุ่นความถี่แนวรับsymbol ratePID
  HD TOPTEN H1 12687 V 30000 1238
  HD  TOPTEN H3 12687 V 30000 1238
 HD TOPTEN H3 PLUS  12687 V 30000 1238
 HD HDTOPTEN H5 12687 V 30000 1238
 HD TOPTEN H5 PLUS 12687 V 30000 1238
  HD  TOPTEN H21 RF 12687 V 30000 1238
  HD  OPTEN H21 RF PLUS  12687 V 30000 1238
 HD EGO B2H 12687 V 30000 1238
  HD  EGO B4HD 12687 V 30000 1238
 HD SMA880 HD(TWIN) 12687 V 30000 1238
 HD WATCHDOG MATV 12687 V 30000 -------
 SD
TOPTEN B5 8M 12687 V 30000 1238
 SD EGO B4K 12687 V 30000 1238
 SD  SMA 880PLUS 12687 V 30000 1238
SD WATCH DOG MATV 12687 V 30000 -------

หมายเหตุ Password ที่ตั้งค่าโรงงานคือ “0000”

ที่มา : https://www.idea-sat.com

Comments powered by CComment