ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

เครื่องโปรแกรม/อ่าน USB CH341A  24 25 Series รองรับชิปมากกว่า 450 เบอร์ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานซ่อมและการปรับแก้ไข Firmware

eeprom ch341 driver download

- ใช้อ่าน/ดูด/เขียน Firmware จากชิป ROM ทีวี Flash BIOS
- แก้ไข Firmware หรือทำซ้ำเพื่อสำรองข้อมูลได้
- โมดิฟายบอร์ดอย่างงาน "UBNT จีน" ที่รู้จักกันดีว่าเอาบอร์ด TP-Link มาวาง ROM Flash ที่อัพ Firmware UBNT ด้วยเครื่องนี้
Software รองชิปมากกว่า 450 เบอร์

AMIC:
·A25L05P, A25L10P, A25L20P, A25L40P, A25L80P, A25L16P
ATMEL:
·AT25DF041A, AT25DF321, AT25F004, AT25F512A, AT25F2048, AT25F4096, AT25F1024A, AT25FS010, AT25FS040, AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT26F004
EON:
·EN25B05, EN25P05, EN25B10, EN25P10, EN25BF20, EN25P20,EN25F20, EN25B40, EN25P40, EN25F40, EN25B80,·EN25P80, EN25F80, EN25T80, EN25B16, EN25P16, EN25B32, EN25P32, EN25B64, EN25P64
Excel Semiconductor Inc.
·ES25P10, ES25P20, ES25P40, ES25P80, ES25P16, ES25P32
ST:
·M25P05A, M25P10A, M25P20, M25P40, M25P80, M25P16, M25P32, M25P64, M25PE10, M25PE20, M25PE40, M25PE80, M25PE16, M25PE32, M45PE10, M45PE20, M45PE40, M45PE80, M45PE16, M45PE32
MXIC:
·MX25L512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005, MX25L8005, MX25L1605, MX25L3205, MX25L6405, MX25L6445, MX25L6405(SOP16)
NexFlash:
·NX25P80, NX25P16, NX25P32
Chingis Technology Corporation
·Pm25LV512, Pm25LV010, Pm25LV020, Pm25LV040, Pm25LV080, Pm25LV016, Pm25LV032, Pm25LV064
Saifun Semiconductors
·SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320
WINBOND
·W25P10, W25X10, W25Q10, W25P20, W25X20, W25Q20, W25P40, W25X40, W25Q40, W25P80, W25X80, W25Q80, W25P16, W25X16, W25Q16, W25P32, W25X32, W25Q32, W25P64, W25X64, W25Q64

พร้อมโปรแกรมอ่าน/เขียน

 

 

ดาวน์โหลดไดรเวอร์และโปรแกรม Download

Comments powered by CComment