ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

วิธีกดเข้าไบออส BIOS และ Boot Menu

การเข้าไบออส ของโน๊คบุ๊ค Notebook

BIOS Boot
Acer F2 F12
ASUS F2 Esc
Compaq F10 F9
Dell F2 F12
Gigabyte F2 F12
HP F10 F9
Lenovo F2 F12
MSI Del F11
Sumsung F2 Esc
Sony F1,F2,F3  F11
Toshiba F2 F12

 

การเข้าไบออส ของคอมพิวเตอร์ PC

PC BIOS Boot
Asus Del F8
ASROCK Del, F2 F11
Acer Del F12
Gigabyte F2 F12
HP F1 ESC
IBM F1 F12
Intel F2 F10
MSI Del F11
Lenovo F1,F2 F8,F10,F12

 

Notebook / Laptop Bios Key Boot Menu Key Acer F2 F12 ASUS F2 Esc Compaq F10 Esc, F9 Dell F2 F12 Fujitsu F2 F12 HP F10 Esc, F9 Lenovo F1, F2 F12 NEC F2 F5 Samsung F2 Esc Sharp F2 – Sony F1, F2, F3 F11 Toshiba F2 F12

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่: https://www.nongit.com/blog/boot-menu-pc-nb.html

Notebook / Laptop Bios Key Boot Menu Key Acer F2 F12 ASUS F2 Esc Compaq F10 Esc, F9 Dell F2 F12 Fujitsu F2 F12 HP F10 Esc, F9 Lenovo F1, F2 F12 NEC F2 F5 Samsung F2 Esc Sharp F2 – Sony F1, F2, F3 F11 Toshiba F2 F12

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่: https://www.nongit.com/blog/boot-menu-pc-nb.html

Comments powered by CComment