เทียบเบอร์ ไอซีเวอร์
 กลุ่มที่แทนกันได้
LA78045            LA78040, STV9309,TDA8177, TDA8172, AN15525A, STV9302A, AN5522,LA78040 , STV9302A , STV9325 ,STV9326 , TDA8177,TDA8172 , LA78045,AN15526,LA78041,TDA8172,LA78041
LA7838  LA7837
LA7830  LA7833,IX0640,UPC1488H,TA8403,TA8427K
LA7841 CD7841,LA7840
AN5521 AN5515
LA7840

LA7841,7845

Comments powered by CComment