วงจรทีวี PANASONIC chassis GP31, TC-21FG20P

รายละเอียด
Onechip เบอร์ TDA9540H/N3

Mem เบอร์ 24L08
Switc เบอร์ STR W6754 +SE140
Vertเบอร์ AN15525
Hort เบอร์ C5902
Video เบอร์ TDA6107JF
Audioเบอร์ AN7523N
FBT เบอร์ ZTFP12501A
Yoke เบอร์TY21PM3K
Tuner เบอร์ TEQE2-005A

 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawVUhJMEdjaWNSTzg

 

Comments powered by CComment