วงจรทีวี LG รุ่น CF-14D60 แท่น MC64A 

FBT : 154-194D

IC VER : LA7833

H.OUT : D2499

STR : S5707

IC.Audio : TDA2009,TDA2006

ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawNUJpRGRoNFQzSnc  แก้ไขแล้วครับ

Comments powered by CComment