วงจรทีวี LG รุ่น CF-14D16 MC64A

 

ดาวน์โหลด   https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawNUJpRGRoNFQzSnc  แก้ไขแล้วครับ

Comments powered by CComment