วงจรทีวี LG รุ่น 29FS4RL

CHASSIS : CW91A

H.out  D2059

FBT  BSC28-N2334

IC.Ver LA78141

ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=0B0gidvCwJMawWS1EeTczSjNHckU

 

Comments powered by CComment