อาการภาพหดแล้วเป็น หยักๆริ้วๆแบบนี้ ภาคเวอร์ติคอลแน่นอนและเอาต์พุตของเวอร์ติคอลคือขดลวดที่เรีกกันว่า โย๊ค ฝั่งเวอร์ขาด เพราะภาพมันขยายออกแล้วแสดงว่าไอซีเวอร์ ทำงานแล้วแต่มาผิดเพี้ยนกับขดลวด โย๊ค หากเป็นภาพหด ที่มีที่เป็นริ้วๆ หรือไม่เป็นเส้นตรง ให้ทำการตรวจเช็ค Yoke ก่อนเลย ช่วงนี้จะเสียกันมากเพราะว่า

อายุทีวี ย่าง 8-10 ปีกว่า กันแล้ว 

สรุปคือ เปลี่ยนโย๊ค ครับ

Comments powered by CComment