ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภาพหด แนวตั้ง เว้า โค้ง LG เขาก็เป็นกันบ่อยๆ เนื่องจากวงจร PIN AMP ทำงานผิดพลาด บางทีเป็นที่ มอสเฟต หรือ C ฟิลเตอร์ หรือ C แดมปิ้ง อันนี้ก็ต้องลองเช็คกันดูนะครับ แต่เครื่องนี้ผมซ่อม เป็นเพราะ C ฟิลเตอร์

 

LG รุ่น 29FD4RG Chasis CW62A ภาพหด แนวตั้ง เว้า โค้ง ทั้ง 2 ข้าง ทางฮอ ด้านละประมาณ 1 นิ้ว ตามภาพ

 

 

ให้เช็ค ตำแหน่ง C314 ค่า 160V/4.7uF ของวงจรพินเเอมป์

 

 

 

 

LG 29 นิ้ว แท่นนี้จะเป็นอาการนี้เยอะครับ

 

Comments powered by CComment